mss2: fix handling of unmasked implicit WMV9 rectangles
authorAlberto Delmás <adelmas@gmail.com>
Sun, 11 Nov 2012 08:23:06 +0000 (09:23 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 11 Nov 2012 15:07:36 +0000 (16:07 +0100)
commitb077eb07805dc5d139b2f118ddb122cc9df8b87a
tree47b4ccd803698d9d949cee88d8a28e5c2cea5a79
parente5e1a06e443f4994cdeff39e99f67ce2c518ed2a
mss2: fix handling of unmasked implicit WMV9 rectangles

Signed-off-by: Kostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
libavcodec/mss2.c