eatgv: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 21 Nov 2012 09:26:55 +0000 (10:26 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 Jan 2013 11:54:35 +0000 (12:54 +0100)
commitade402804a0e811cd00862c90559121a793054a6
tree202c5ce316c7f8956d20deec0411f660bdb1c56e
parent0859eaa0122b63778a5bd9635a1e3ede07a0cd1c
eatgv: return meaningful error codes.
libavcodec/eatgv.c