lavc: remove disabled FF_API_PARSE_FRAME cruft.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 22 Jan 2012 09:56:42 +0000 (10:56 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 27 Jan 2012 09:38:34 +0000 (10:38 +0100)
commitac84395d6a31fc990fd28895bcdb5789de7606b8
treef0888377438d50858924b0e1953cea0e7c1817b8
parent8b9b6041d7d4fe284deecc6075a3ce68d715e971
lavc: remove disabled FF_API_PARSE_FRAME cruft.
libavcodec/avcodec.h
libavcodec/mpegaudiodec.c
libavcodec/mpegaudiodec_float.c
libavcodec/options.c
libavcodec/version.h