vf_cropdetect: switch to filter_frame
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 28 Nov 2012 23:15:56 +0000 (00:15 +0100)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Wed, 28 Nov 2012 23:15:56 +0000 (00:15 +0100)
commitaa61728d0af97c387d92e07e6f1b6333c70473e1
tree31aa6f019bd2c9dad2830eee2cc15f908f275ac5
parent71f82c3805ebefe57a42c13f5a02a963d51f7955
vf_cropdetect: switch to filter_frame

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavfilter/vf_cropdetect.c