flicvideo: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 19 Nov 2012 17:24:27 +0000 (18:24 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 14 Jan 2013 10:38:58 +0000 (11:38 +0100)
commita9d970a019dfddf0f761d9ad1635a4451440458b
tree3ba99120a9da0035e682cc3edc969817a8471070
parent6b3a1229bb30259332dd6e54a398c9c886012a67
flicvideo: return meaningful error codes.
libavcodec/flicvideo.c