bethsoftvid: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 11:47:15 +0000 (12:47 +0100)
commita83fd5010c4ef51fbdbd5a42c9f5128a3e0d444b
tree126d8b1750e2f7897005ba433db144622897ca4d
parent33329c6e872f4fc20678f3bdf09fd855e4b1629c
bethsoftvid: use the AVFrame API properly.
libavcodec/bethsoftvideo.c