lavf doxy: expand AVStream.codec doxy.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 15 Mar 2012 10:27:47 +0000 (11:27 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 26 Mar 2012 08:59:43 +0000 (10:59 +0200)
commit967923abd15b58a0029c36e5a0be7de108b0deb7
tree272fd3d6846f1894f3c7597e7b85376759bf81e1
parente44ada129c4c39852d5b178bf9a553b39f32655c
lavf doxy: expand AVStream.codec doxy.
libavformat/avformat.h