Enhance Musepack SV8 probing code
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 16 Sep 2009 04:43:33 +0000 (04:43 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 16 Sep 2009 04:43:33 +0000 (04:43 +0000)
commit9117213313f589627c3760bc66412c337ee2179d
tree05a3286b2f11bc3cf9377309d0a37ff66aeb34c7
parente458dd0be099603bc023ca809b9c31a2220ef2a7
Enhance Musepack SV8 probing code

Originally committed as revision 19874 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/mpc8.c