vf_aspect: switch to filter_frame
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 28 Nov 2012 23:31:50 +0000 (00:31 +0100)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Wed, 28 Nov 2012 23:31:50 +0000 (00:31 +0100)
commit8f21cfc6b39d6a8994ea8280e962d2561c0224ad
tree3d039739ce71cf9ee8cc0d9dfb0b23a93432898f
parentaa61728d0af97c387d92e07e6f1b6333c70473e1
vf_aspect: switch to filter_frame

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavfilter/vf_aspect.c