Empty audio chunks in VMD are silent, not skipped
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 21 Jan 2009 13:26:01 +0000 (13:26 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 21 Jan 2009 13:26:01 +0000 (13:26 +0000)
commit8d6fc274faade5d442d19302bf4650ed2099fd73
treebcc0827e092e0ceddd3698d540bb0d5b4fc9d51e
parent7d2b199b8db65851b8a99c81bc5c4ed4be1fe3df
Empty audio chunks in VMD are silent, not skipped

Originally committed as revision 16710 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/sierravmd.c