x86inc: Fix AVX emulation of some instructions
authorAnton Mitrofanov <BugMaster@narod.ru>
Wed, 20 Apr 2016 17:35:32 +0000 (19:35 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 16 May 2016 08:31:17 +0000 (10:31 +0200)
commit8d02579fae756336ae2a88d521e8cf2f6b436a2f
tree57fa2ab9159bd7f5b865bff4a02b5009a3f5e70a
parentba3eb745cc236765c916b74b39c1874da5c3aefc
x86inc: Fix AVX emulation of some instructions

Signed-off-by: Anton Khirnov <anton@khirnov.net>
libavutil/x86/x86inc.asm