avconv/avprobe: Add missing 'void' to exit_program() definition
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Wed, 3 Oct 2012 14:20:41 +0000 (16:20 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Wed, 3 Oct 2012 16:07:49 +0000 (18:07 +0200)
commit8be5b0d6d52d0308bfa99218e8f4f9436498d92a
tree9b02b98db396a62371f790740956cd0230ab0815
parent05e209c04ceda37c9a6921f17955c841b93419a2
avconv/avprobe: Add missing 'void' to exit_program() definition
avconv.c
avprobe.c