avconv: formatting fixes in output_packet()
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 22 Nov 2011 06:16:23 +0000 (07:16 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 23 Nov 2011 21:02:59 +0000 (22:02 +0100)
commit8b0268a85388d26c8e2e70e6d714c8ff54e50eae
tree99556240da74e682241dfee4adf21d85ba9d3c81
parentffa0674e5a3bc839c28794eedaa0b3151e7fe5f2
avconv: formatting fixes in output_packet()
avconv.c