Merge commit '87e5d8d78cf08b54b4a9e7cbaeff89f8c1d91b78'
authorHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Mon, 7 Sep 2015 10:27:21 +0000 (12:27 +0200)
committerHendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
Mon, 7 Sep 2015 10:27:21 +0000 (12:27 +0200)
commit84cca0644a6157feac74d24a600249986e87e147
tree0fa9b1ddf14b68dd6c33be2e16d27eba7ae03de7
parentb8346b22942c5738c9cd13f0969f3e4ad52578b8
parent87e5d8d78cf08b54b4a9e7cbaeff89f8c1d91b78
Merge commit '87e5d8d78cf08b54b4a9e7cbaeff89f8c1d91b78'

* commit '87e5d8d78cf08b54b4a9e7cbaeff89f8c1d91b78':
  ismindex: Use the correct abs() version

Merged-by: Hendrik Leppkes <h.leppkes@gmail.com>
tools/ismindex.c