g723_1: fix upper bound parameter from inverse maximum autocorrelation
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 2 Aug 2012 05:54:16 +0000 (07:54 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 3 Aug 2012 05:07:07 +0000 (07:07 +0200)
commit802bcdcb2f177b84cdf8e0197338a808fc26fbff
treec51ee373323dc25fdd3851fd5e6ddb85418e50ec
parent8ddadea171fa38563cc1ff9a78d4cd07655c0e1b
g723_1: fix upper bound parameter from inverse maximum autocorrelation
libavcodec/g723_1.c