on2avc: change a comment at #endif to match actual define
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 23 Apr 2014 18:02:37 +0000 (20:02 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 23 Apr 2014 18:54:29 +0000 (20:54 +0200)
commit7cade8ea2bb19e78dae42b29720535a70fb2ae84
tree3550a545a33bed0245200c9b411a465f231711b9
parente2834567d73bd1e46478ba67ac133cb8ef5f50fd
on2avc: change a comment at #endif to match actual define
libavcodec/on2avcdata.h