vsrc_movie: discourage its use with avconv.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 5 Aug 2012 08:24:36 +0000 (10:24 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 8 Aug 2012 19:56:44 +0000 (21:56 +0200)
commit7ca14c731ed1fca7072c335095c2d96a6cb80fc0
tree104bce2db2190038ac0a9a37a1fecb73c8985f43
parentab2960970171ce3c988405f99a517b9a2fd6496e
vsrc_movie: discourage its use with avconv.
doc/filters.texi