indeo2: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 12:21:02 +0000 (13:21 +0100)
commit79d501a860bd48a17d37bbb7097311587dc46e6c
treeb1788917f50d1d420d89b0a3aa94e7f72073fc23
parent4b8a1941465c8e30b2c1d22b9c0969bfa53ad614
indeo2: use the AVFrame API properly.
libavcodec/indeo2.c