g2meet: reset dimensions on header parsing errors
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 11 Jun 2013 16:34:26 +0000 (18:34 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 12 Jun 2013 07:54:45 +0000 (09:54 +0200)
commit767ae86ceeae9c29ed6e62066e9577f0b0598650
tree61fbee71c4542af0a11afc15f5b3c3337655b59c
parent84d3ff50cd679e0f35f0b7ce2cb2cedd99169959
g2meet: reset dimensions on header parsing errors
libavcodec/g2meet.c