ffserver: reflow start_multicast()
authorReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Fri, 26 Dec 2014 21:03:25 +0000 (18:03 -0300)
committerReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Fri, 26 Dec 2014 21:12:39 +0000 (18:12 -0300)
commit719cc025869b59bbdc438ffe2236a0c7e0062d17
tree47e22f1eeb1bf38171ad63c36296e5eae63572ac
parent18011888cc8791ab6c3d1a3563ff62a834f77a92
ffserver: reflow start_multicast()

Signed-off-by: Reynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
ffserver.c