id3v2: set the keyframe flag on attached pictures.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 18 Mar 2012 16:29:52 +0000 (17:29 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 20 Mar 2012 05:52:07 +0000 (06:52 +0100)
commit713f3062a7284c72088f100788a130633f873a6e
treed18a8d78d1ff29f91c5f8f3d246edfe2ec9ae83d
parent791d6df4ae7334f5a68a2c1b82331848010b2d58
id3v2: set the keyframe flag on attached pictures.
libavformat/id3v2.c