rl: Rename ff_*_rl() to ff_rl_*()
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 22 May 2015 18:50:12 +0000 (19:50 +0100)
committerVittorio Giovara <vittorio.giovara@gmail.com>
Thu, 28 May 2015 14:38:43 +0000 (15:38 +0100)
commit6f57375d707de40dcec28d3cef886c364e032c21
tree58753f9e09f0ad8fba6906c56a7c4dd76ad2516f
parentfa1923f18205410a3b0aa6c0e77cb31443ef340d
rl: Rename ff_*_rl() to ff_rl_*()
libavcodec/h261.c
libavcodec/ituh263dec.c
libavcodec/ituh263enc.c
libavcodec/mpeg12.c
libavcodec/mpeg12enc.c
libavcodec/mpeg4videodec.c
libavcodec/mpeg4videoenc.c
libavcodec/msmpeg4dec.c
libavcodec/msmpeg4enc.c
libavcodec/rl.c
libavcodec/rl.h