Fraps version 3 seems to be the same as Fraps v5
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 4 Dec 2008 14:43:42 +0000 (14:43 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 4 Dec 2008 14:43:42 +0000 (14:43 +0000)
commit675f71144b1eeb08f3e3797aee39d94fce6a87e5
tree60af34b91cf05596163c814c3c09393baff18eae
parent4d35964d01001b8695f5d29f56e03ba4d5d87219
Fraps version 3 seems to be the same as Fraps v5

Originally committed as revision 16002 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/fraps.c