vf_blackframe: switch to an AVOptions-based system.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 25 Feb 2013 20:21:29 +0000 (21:21 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 9 Apr 2013 17:00:26 +0000 (19:00 +0200)
commit62dcdb028cc84845fd263bb09304c4c6500bda7a
tree438df9aa541fd8add8162a635dae90a74fee103e
parent2831b307e65f89639ab61848d5c5d39001b22702
vf_blackframe: switch to an AVOptions-based system.
doc/filters.texi
libavfilter/vf_blackframe.c