output example: use the new AVFrame API to allocate audio frames
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 24 Jun 2014 05:51:18 +0000 (07:51 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 26 Jun 2014 14:06:54 +0000 (16:06 +0200)
commit5e7b125b6ae36893dfd9cb5661c99b67363cbb38
tree259b529412a6616b602ffcf8f2fd67edd01ae305
parentac85f631c9a9cc59aaca1c8dd6894fb1f701c594
output example: use the new AVFrame API to allocate audio frames
doc/examples/output.c