Check for chunk boundaries when decoding VB codec data
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 22 Jan 2010 19:07:44 +0000 (19:07 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 22 Jan 2010 19:07:44 +0000 (19:07 +0000)
commit57835fc1aeaf0b3bbc0816b123a931ea39de758b
tree7b8478abcf78cb97932c7120ab047af94426b196
parent27276496777dce487d6438d93da46095fce82f43
Check for chunk boundaries when decoding VB codec data

Originally committed as revision 21385 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vb.c