cosmetics: correct formatting a bit
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 23 Dec 2009 09:04:57 +0000 (09:04 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 23 Dec 2009 09:04:57 +0000 (09:04 +0000)
commit5590342322ce84941c03764d425d666b003bc4de
tree4514031d8e04e46c0ecec0e1948cea62fecd7fba
parent1a91f1a0da16821db6b1789b90ead0f2108ee24f
cosmetics: correct formatting a bit

Originally committed as revision 20912 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/cyuv.c