avconv: replace AVCodecContext.time_base with framerate
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 4 Apr 2014 11:06:22 +0000 (13:06 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 15 Oct 2014 06:38:16 +0000 (06:38 +0000)
commit557d4c4ecae080729e68df54ed2bd8420d0f037a
treec7dcaec5b839862ca8340b301f413871f4ce3f9b
parent2d6e58497e76836604364b037df9b00ba3d75b69
avconv: replace AVCodecContext.time_base with framerate
avconv.c