421l: postproc flag may be present in any VC-1 AP frame type
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 16 Nov 2008 06:47:44 +0000 (06:47 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 16 Nov 2008 06:47:44 +0000 (06:47 +0000)
commit55374d57e88ae9c74840732a7eb055b512e94966
tree7f71cd14abfde02bfa76f63df7f65fb6290b4d62
parentebd610557e26d9c41e86bf357e8395e019d7db9b
421l: postproc flag may be present in any VC-1 AP frame type

Originally committed as revision 15842 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c