vf_boxblur: switch to an AVOptions-based system.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 25 Feb 2013 20:21:29 +0000 (21:21 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 9 Apr 2013 17:00:39 +0000 (19:00 +0200)
commit51def31dbe5b6e857536de8fa428f263d64f3ae5
treec77f677e1d82bc65b450eeb6d9387977e3f32e96
parent62dcdb028cc84845fd263bb09304c4c6500bda7a
vf_boxblur: switch to an AVOptions-based system.
doc/filters.texi
libavfilter/vf_boxblur.c