cmdutils: fix "Commmand" typo
authorLou Logan <lou@lrcd.com>
Fri, 3 Apr 2015 18:43:21 +0000 (10:43 -0800)
committerLou Logan <lou@lrcd.com>
Fri, 3 Apr 2015 18:43:21 +0000 (10:43 -0800)
commit44cae912522d579a15c39a00ef2b91dc9c42f881
tree181d42eabe028f073febdf27fd0b424042dd9314
parent1f47c2399da2e814228f2526b09f8ab94acc7989
cmdutils: fix "Commmand" typo

Signed-off-by: Lou Logan <lou@lrcd.com>
cmdutils.c