Detect split RV30 slices
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 28 Oct 2008 05:37:02 +0000 (05:37 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 28 Oct 2008 05:37:02 +0000 (05:37 +0000)
commit42d6c3ba36170a52083b8e721287a4a9f28363e3
tree8b7bb22ba9ac6732aafb2a0845e22ada298f129c
parent75add6fbfc54832ce2d070c50a7d107e8a69b13a
Detect split RV30 slices

Originally committed as revision 15732 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/rv30.c