1l: correct argument order in avcodec_check_dimensions
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 1 Oct 2006 05:09:20 +0000 (05:09 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 1 Oct 2006 05:09:20 +0000 (05:09 +0000)
commit429914a330b17833adefcb1fbb9d07f0e858b1d5
tree18f5d434e331a09e52cc158be0103005349ed6ec
parent3129f3bd0f03f561589e5aa7a86027f8bb8c2c73
1l: correct argument order in avcodec_check_dimensions

Originally committed as revision 6400 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/qdrw.c
libavcodec/smacker.c
libavcodec/truemotion2.c
libavcodec/tscc.c
libavcodec/vmnc.c
libavcodec/zmbv.c