WavPack hybrid mode support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 16 Jan 2009 17:46:19 +0000 (17:46 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 16 Jan 2009 17:46:19 +0000 (17:46 +0000)
commit2c96535af74d4e9ef6c3eaf4f0cd291229685fa6
treebb9229626a20ed1e798d1e9c41fe08e12d98647c
parentbef01ca08f0872060a7e7db095646177f3644541
WavPack hybrid mode support

Originally committed as revision 16643 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/wavpack.c
libavformat/wv.c