lavf doxy: expand/reword metadata API doxy.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 10 Dec 2011 19:39:39 +0000 (20:39 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 10 Dec 2011 21:02:28 +0000 (22:02 +0100)
commit28b4c06b9dde290ac5a5743edd0eb8f7b4296d1a
tree395efc8400e9de3a446bf376c10e8d2c6e13eae4
parenteca06cbed9160a16f5e6c58302f1b9e2ff116283
lavf doxy: expand/reword metadata API doxy.
libavformat/avformat.h