Remove duplicating variable
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 3 Dec 2009 17:11:48 +0000 (17:11 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 3 Dec 2009 17:11:48 +0000 (17:11 +0000)
commit2784ede40aa76e89ec46a323631040f6f23f10aa
treef9e220335cf45601cb6ef59c5b3f19d1257dc79d
parent6a63e83afcfd07b09dd3ffedba1fe65d972e5ac4
Remove duplicating variable

Originally committed as revision 20718 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/rtmpproto.c