ffserver: unify exit path in http_server()
authorReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Fri, 11 Sep 2015 22:05:48 +0000 (15:05 -0700)
committerReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Sat, 12 Sep 2015 01:33:13 +0000 (18:33 -0700)
commit2580395e1cd27c643bd95712c88ba7c0358c44ac
tree6f6b5e1934238690733f841925aeca9db9ae4873
parent9a168e9371d6fbd69c9a88d5573a5ade095efaaf
ffserver: unify exit path in http_server()

Signed-off-by: Reynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
ffserver.c