utvideodec: Set colorspace by codec_tag.
authorYusuke Nakamura <muken.the.vfrmaniac@gmail.com>
Sat, 8 Jun 2013 15:16:27 +0000 (00:16 +0900)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 10 Jun 2013 07:38:22 +0000 (09:38 +0200)
commit252ee3d39b899f5bf11af4b5d6d7f117f622a9d7
tree8d7015525db6fc2bf25e0aef8be0d1aca3f0fa56
parent2578f1efd64f4efc30114c328d1eff9030429e59
utvideodec: Set colorspace by codec_tag.

Signed-off-by: Kostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
libavcodec/utvideodec.c