avconv: pass the hwaccel frames context to the decoder
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 27 May 2016 10:54:48 +0000 (12:54 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 25 Jun 2016 10:10:42 +0000 (12:10 +0200)
commit232399e3ee219d16d0e0d482c9f31a26202d4993
treef1c3252463b7f4daaffc723f42b89ff613c16ace
parenta3a0230a9870b9018dc7415ae5872784d524cfe5
avconv: pass the hwaccel frames context to the decoder
avconv.c