Remove unused RV40 spatial intra prediction function
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 2 Dec 2008 17:34:26 +0000 (17:34 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 2 Dec 2008 17:34:26 +0000 (17:34 +0000)
commit207625ee610e6438264e2bc9bbeaf8dd1d4548ba
tree34dc9ef1ddf2a83b27d145a19a3ef4a1a63eb741
parent73b458e354d1daa73989b9ff0296235556cb55c3
Remove unused RV40 spatial intra prediction function

Originally committed as revision 15979 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/h264pred.c