vf_hqdn3d: switch to filter_frame
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Wed, 28 Nov 2012 15:41:17 +0000 (16:41 +0100)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Wed, 28 Nov 2012 15:43:34 +0000 (16:43 +0100)
commit1b43fc127cc3283c8348641b38bd475dbc5ab1e7
treed6b81c7b36442d94eefa4eebb6e49b07ec3440be
parent8227a0b7df7bd552430264899f9e3f95a128966e
vf_hqdn3d: switch to filter_frame

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
libavfilter/vf_hqdn3d.c