rl: Add error checking to ff_rl_init().
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 22 May 2015 18:50:14 +0000 (19:50 +0100)
committerVittorio Giovara <vittorio.giovara@gmail.com>
Thu, 28 May 2015 14:38:43 +0000 (15:38 +0100)
commit1b1bb2c4efc126d74d44d8c421860c85f932ecb1
treef0cd5a786852326a75ab665fbc7f73b5490111a1
parent324e50ee95929a9491b855c5e15451145bd5d1ec
rl: Add error checking to ff_rl_init().
libavcodec/rl.c
libavcodec/rl.h