vf_delogo: don't store two pointers to one AVFilterBufferRef.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 8 Jul 2012 02:07:05 +0000 (04:07 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 20 Jul 2012 19:06:49 +0000 (21:06 +0200)
commit0fe010a36f6604ea8fd9be04c895395d215177dd
tree0ebc646e1b191450fde103e63a61471ec5cb7f5f
parent51a8049be8be096b50a1613d65433f9c7949e1a2
vf_delogo: don't store two pointers to one AVFilterBufferRef.
libavfilter/vf_delogo.c