Bink version 'h' also has chroma planes swapped
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 6 Mar 2010 15:09:14 +0000 (15:09 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 6 Mar 2010 15:09:14 +0000 (15:09 +0000)
commit0bf5a0cf4633bd4213ea585749ebc394700af507
treec0a62bf2cd685928aff5942c78c54d20ac0e126f
parent1429224b04cd10ef0d81c1c0d6eae82a5afad4d8
Bink version 'h' also has chroma planes swapped

Originally committed as revision 22236 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/bink.c