avconv: add support for audio in complex filtergraphs.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 17 May 2012 11:22:17 +0000 (13:22 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 18 May 2012 17:27:00 +0000 (19:27 +0200)
commit0ad26cdf24122f643c497b6e5442f4f2462f33a2
tree6a55e8dbe6352b8b20c9022c97f6f0b8422bc142
parent90c9edba58eddf39e77937a6c602d7ff289c9bfd
avconv: add support for audio in complex filtergraphs.
avconv.c