proresdec: simplify slice component offsets handling
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 18 May 2013 05:06:19 +0000 (07:06 +0200)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 21 May 2013 07:58:59 +0000 (09:58 +0200)
commit03ece7b0404f0104b71adc9c69051689863c4e4a
tree81e26eceb33d42e58955f97c7d87ef38683fbf55
parentcfbd98abe82cfcb9984a18d08697251b72b110c8
proresdec: simplify slice component offsets handling
libavcodec/proresdec.c