cosmetics: realign vertically
[ffmpeg.git] / libavutil / utils.c
index 4521987..971b48b 100644 (file)
 
 #include "config.h"
 #include "avutil.h"
+#include "avassert.h"
+#include "samplefmt.h"
 
 /**
- * @file libavutil/utils.c
+ * @file
  * various utility functions
  */
 
 unsigned avutil_version(void)
 {
+    av_assert0(PIX_FMT_VDA_VLD == 81); //check if the pix fmt enum has not had anything inserted or removed by mistake
+    av_assert0(AV_SAMPLE_FMT_DBLP == 9);
+    av_assert0(AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT == 4);
+    av_assert0(AV_PICTURE_TYPE_BI == 7);
+    av_assert0(LIBAVUTIL_VERSION_MICRO >= 100);
+
     return LIBAVUTIL_VERSION_INT;
 }
 
@@ -39,3 +47,29 @@ const char *avutil_license(void)
 #define LICENSE_PREFIX "libavutil license: "
     return LICENSE_PREFIX FFMPEG_LICENSE + sizeof(LICENSE_PREFIX) - 1;
 }
+
+const char *av_get_media_type_string(enum AVMediaType media_type)
+{
+    switch (media_type) {
+    case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:      return "video";
+    case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:      return "audio";
+    case AVMEDIA_TYPE_DATA:       return "data";
+    case AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE:   return "subtitle";
+    case AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT: return "attachment";
+    default:                      return NULL;
+    }
+}
+
+char av_get_picture_type_char(enum AVPictureType pict_type)
+{
+    switch (pict_type) {
+    case AV_PICTURE_TYPE_I:  return 'I';
+    case AV_PICTURE_TYPE_P:  return 'P';
+    case AV_PICTURE_TYPE_B:  return 'B';
+    case AV_PICTURE_TYPE_S:  return 'S';
+    case AV_PICTURE_TYPE_SI: return 'i';
+    case AV_PICTURE_TYPE_SP: return 'p';
+    case AV_PICTURE_TYPE_BI: return 'b';
+    default:                 return '?';
+    }
+}