Merge commit 'dcc39ee10e82833ce24aa57926c00ffeb1948198'
[ffmpeg.git] / libavutil / pixfmt.h
index f54f554..6b6b4ae 100644 (file)
@@ -74,11 +74,6 @@ enum AVPixelFormat {
     AV_PIX_FMT_YUVJ420P,  ///< planar YUV 4:2:0, 12bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of AV_PIX_FMT_YUV420P and setting color_range
     AV_PIX_FMT_YUVJ422P,  ///< planar YUV 4:2:2, 16bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of AV_PIX_FMT_YUV422P and setting color_range
     AV_PIX_FMT_YUVJ444P,  ///< planar YUV 4:4:4, 24bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of AV_PIX_FMT_YUV444P and setting color_range
-#if FF_API_XVMC
-    AV_PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC,///< XVideo Motion Acceleration via common packet passing
-    AV_PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT,
-    AV_PIX_FMT_XVMC = AV_PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT,
-#endif /* FF_API_XVMC */
     AV_PIX_FMT_UYVY422,   ///< packed YUV 4:2:2, 16bpp, Cb Y0 Cr Y1
     AV_PIX_FMT_UYYVYY411, ///< packed YUV 4:1:1, 12bpp, Cb Y0 Y1 Cr Y2 Y3
     AV_PIX_FMT_BGR8,      ///< packed RGB 3:3:2,  8bpp, (msb)2B 3G 3R(lsb)
@@ -280,9 +275,9 @@ enum AVPixelFormat {
     AV_PIX_FMT_BAYER_GBRG16BE, ///< bayer, GBGB..(odd line), RGRG..(even line), 16-bit samples, big-endian */
     AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16LE, ///< bayer, GRGR..(odd line), BGBG..(even line), 16-bit samples, little-endian */
     AV_PIX_FMT_BAYER_GRBG16BE, ///< bayer, GRGR..(odd line), BGBG..(even line), 16-bit samples, big-endian */
-#if !FF_API_XVMC
+
     AV_PIX_FMT_XVMC,///< XVideo Motion Acceleration via common packet passing
-#endif /* !FF_API_XVMC */
+
     AV_PIX_FMT_YUV440P10LE, ///< planar YUV 4:4:0,20bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x2 Y samples), little-endian
     AV_PIX_FMT_YUV440P10BE, ///< planar YUV 4:4:0,20bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x2 Y samples), big-endian
     AV_PIX_FMT_YUV440P12LE, ///< planar YUV 4:4:0,24bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x2 Y samples), little-endian