bfin: Refactor duplicated assembly-related macros
[ffmpeg.git] / libavutil / pixfmt.h
index 43633e7..0d6e0a3 100644 (file)
@@ -77,8 +77,10 @@ enum AVPixelFormat {
     AV_PIX_FMT_YUVJ420P,  ///< planar YUV 4:2:0, 12bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of PIX_FMT_YUV420P and setting color_range
     AV_PIX_FMT_YUVJ422P,  ///< planar YUV 4:2:2, 16bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of PIX_FMT_YUV422P and setting color_range
     AV_PIX_FMT_YUVJ444P,  ///< planar YUV 4:4:4, 24bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of PIX_FMT_YUV444P and setting color_range
+#if FF_API_XVMC
     AV_PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC,///< XVideo Motion Acceleration via common packet passing
     AV_PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT,
+#endif /* FF_API_XVMC */
     AV_PIX_FMT_UYVY422,   ///< packed YUV 4:2:2, 16bpp, Cb Y0 Cr Y1
     AV_PIX_FMT_UYYVYY411, ///< packed YUV 4:1:1, 12bpp, Cb Y0 Y1 Cr Y2 Y3
     AV_PIX_FMT_BGR8,      ///< packed RGB 3:3:2,  8bpp, (msb)2B 3G 3R(lsb)