x86: Move XOP emulation to x86util
[ffmpeg.git] / libavutil / opt.c
index a4f7fd5..bff3b6e 100644 (file)
@@ -27,6 +27,7 @@
 
 #include "avutil.h"
 #include "avstring.h"
+#include "channel_layout.h"
 #include "common.h"
 #include "opt.h"
 #include "eval.h"
@@ -63,9 +64,10 @@ const AVOption *av_next_option(void *obj, const AVOption *last)
 const AVOption *av_opt_next(void *obj, const AVOption *last)
 {
     AVClass *class = *(AVClass**)obj;
-    if (!last && class->option && class->option[0].name)
+    if (!last && class && class->option && class->option[0].name)
         return class->option;
-    if (last && last[1].name)           return ++last;
+    if (last && last[1].name)
+        return ++last;
     return NULL;
 }
 
@@ -76,6 +78,8 @@ static int read_number(const AVOption *o, void *dst, double *num, int *den, int6
     case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
     case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
     case AV_OPT_TYPE_INT:       *intnum = *(int         *)dst;return 0;
+    case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
+    case AV_OPT_TYPE_DURATION:
     case AV_OPT_TYPE_INT64:     *intnum = *(int64_t     *)dst;return 0;
     case AV_OPT_TYPE_FLOAT:     *num    = *(float       *)dst;return 0;
     case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:    *num    = *(double      *)dst;return 0;
@@ -89,17 +93,29 @@ static int read_number(const AVOption *o, void *dst, double *num, int *den, int6
 
 static int write_number(void *obj, const AVOption *o, void *dst, double num, int den, int64_t intnum)
 {
-    if (o->max*den < num*intnum || o->min*den > num*intnum) {
+    if (o->type != AV_OPT_TYPE_FLAGS &&
+        (o->max * den < num * intnum || o->min * den > num * intnum)) {
         av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Value %f for parameter '%s' out of range [%g - %g]\n",
                num*intnum/den, o->name, o->min, o->max);
         return AVERROR(ERANGE);
     }
+    if (o->type == AV_OPT_TYPE_FLAGS) {
+        double d = num*intnum/den;
+        if (d < -1.5 || d > 0xFFFFFFFF+0.5 || (llrint(d*256) & 255)) {
+            av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
+                   "Value %f for parameter '%s' is not a valid set of 32bit integer flags\n",
+                   num*intnum/den, o->name);
+            return AVERROR(ERANGE);
+        }
+    }
 
     switch (o->type) {
     case AV_OPT_TYPE_FLAGS:
     case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
     case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
     case AV_OPT_TYPE_INT:   *(int       *)dst= llrint(num/den)*intnum; break;
+    case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+    case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
     case AV_OPT_TYPE_INT64: *(int64_t   *)dst= llrint(num/den)*intnum; break;
     case AV_OPT_TYPE_FLOAT: *(float     *)dst= num*intnum/den;         break;
     case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:*(double    *)dst= num*intnum/den;         break;
@@ -176,9 +192,18 @@ static int set_string(void *obj, const AVOption *o, const char *val, uint8_t **d
                               opt->type == AV_OPT_TYPE_INT) ? \
                              opt->default_val.i64 : opt->default_val.dbl)
 
-static int set_string_number(void *obj, const AVOption *o, const char *val, void *dst)
+static int set_string_number(void *obj, void *target_obj, const AVOption *o, const char *val, void *dst)
 {
     int ret = 0, notfirst = 0;
+    int num, den;
+    char c;
+
+    if (sscanf(val, "%d%*1[:/]%d%c", &num, &den, &c) == 2) {
+        if ((ret = write_number(obj, o, dst, 1, den, num)) >= 0)
+            return ret;
+        ret = 0;
+    }
+
     for (;;) {
         int i, den = 1;
         char buf[256];
@@ -199,7 +224,7 @@ static int set_string_number(void *obj, const AVOption *o, const char *val, void
         buf[i] = 0;
 
         {
-            const AVOption *o_named = av_opt_find(obj, buf, o->unit, 0, 0);
+            const AVOption *o_named = av_opt_find(target_obj, buf, o->unit, 0, 0);
             if (o_named && o_named->type == AV_OPT_TYPE_CONST)
                 d = DEFAULT_NUMVAL(o_named);
             else if (!strcmp(buf, "default")) d = DEFAULT_NUMVAL(o);
@@ -236,6 +261,95 @@ static int set_string_number(void *obj, const AVOption *o, const char *val, void
     return 0;
 }
 
+static int set_string_image_size(void *obj, const AVOption *o, const char *val, int *dst)
+{
+    int ret;
+
+    if (!val || !strcmp(val, "none")) {
+        dst[0] =
+        dst[1] = 0;
+        return 0;
+    }
+    ret = av_parse_video_size(dst, dst + 1, val);
+    if (ret < 0)
+        av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as image size\n", val);
+    return ret;
+}
+
+static int set_string_video_rate(void *obj, const AVOption *o, const char *val, AVRational *dst)
+{
+    int ret;
+    if (!val) {
+        ret = AVERROR(EINVAL);
+    } else {
+        ret = av_parse_video_rate(dst, val);
+    }
+    if (ret < 0)
+        av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as video rate\n", val);
+    return ret;
+}
+
+static int set_string_color(void *obj, const AVOption *o, const char *val, uint8_t *dst)
+{
+    int ret;
+
+    if (!val) {
+        return 0;
+    } else {
+        ret = av_parse_color(dst, val, -1, obj);
+        if (ret < 0)
+            av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as color\n", val);
+        return ret;
+    }
+    return 0;
+}
+
+static int set_string_fmt(void *obj, const AVOption *o, const char *val, uint8_t *dst,
+                          int fmt_nb, int ((*get_fmt)(const char *)), const char *desc)
+{
+    int fmt, min, max;
+
+    if (!val || !strcmp(val, "none")) {
+        fmt = -1;
+    } else {
+        fmt = get_fmt(val);
+        if (fmt == -1) {
+            char *tail;
+            fmt = strtol(val, &tail, 0);
+            if (*tail || (unsigned)fmt >= fmt_nb) {
+                av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
+                       "Unable to parse option value \"%s\" as %s\n", val, desc);
+                return AVERROR(EINVAL);
+            }
+        }
+    }
+
+    min = FFMAX(o->min, -1);
+    max = FFMIN(o->max, fmt_nb-1);
+
+    if (fmt < min || fmt > max) {
+        av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
+               "Value %d for parameter '%s' out of %s format range [%d - %d]\n",
+               fmt, o->name, desc, min, max);
+        return AVERROR(ERANGE);
+    }
+
+    *(int *)dst = fmt;
+    return 0;
+}
+
+static int set_string_pixel_fmt(void *obj, const AVOption *o, const char *val, uint8_t *dst)
+{
+    return set_string_fmt(obj, o, val, dst,
+                          AV_PIX_FMT_NB, av_get_pix_fmt, "pixel format");
+}
+
+static int set_string_sample_fmt(void *obj, const AVOption *o, const char *val, uint8_t *dst)
+{
+    return set_string_fmt(obj, o, val, dst,
+                          AV_SAMPLE_FMT_NB, av_get_sample_fmt, "sample format");
+}
+
 #if FF_API_OLD_AVOPTIONS
 int av_set_string3(void *obj, const char *name, const char *val, int alloc, const AVOption **o_out)
 {
@@ -248,14 +362,19 @@ int av_set_string3(void *obj, const char *name, const char *val, int alloc, cons
 
 int av_opt_set(void *obj, const char *name, const char *val, int search_flags)
 {
-    int ret;
+    int ret = 0;
     void *dst, *target_obj;
     const AVOption *o = av_opt_find2(obj, name, NULL, 0, search_flags, &target_obj);
     if (!o || !target_obj)
         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
     if (!val && (o->type != AV_OPT_TYPE_STRING &&
                  o->type != AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT && o->type != AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT &&
-                 o->type != AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE))
+                 o->type != AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE && o->type != AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE &&
+                 o->type != AV_OPT_TYPE_DURATION && o->type != AV_OPT_TYPE_COLOR &&
+                 o->type != AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT))
+        return AVERROR(EINVAL);
+
+    if (o->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)
         return AVERROR(EINVAL);
 
     dst = ((uint8_t*)target_obj) + o->offset;
@@ -267,48 +386,39 @@ int av_opt_set(void *obj, const char *name, const char *val, int search_flags)
     case AV_OPT_TYPE_INT64:
     case AV_OPT_TYPE_FLOAT:
     case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:
-    case AV_OPT_TYPE_RATIONAL: return set_string_number(obj, o, val, dst);
-    case AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE:
-        if (!val || !strcmp(val, "none")) {
-            *(int *)dst = *((int *)dst + 1) = 0;
+    case AV_OPT_TYPE_RATIONAL: return set_string_number(obj, target_obj, o, val, dst);
+    case AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE: return set_string_image_size(obj, o, val, dst);
+    case AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE: return set_string_video_rate(obj, o, val, dst);
+    case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:  return set_string_pixel_fmt(obj, o, val, dst);
+    case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT: return set_string_sample_fmt(obj, o, val, dst);
+    case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+        if (!val) {
+            *(int64_t *)dst = 0;
             return 0;
-        }
-        ret = av_parse_video_size(dst, ((int *)dst) + 1, val);
-        if (ret < 0)
-            av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as image size\n", val);
-        return ret;
-    case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
-        if (!val || !strcmp(val, "none")) {
-            ret = AV_PIX_FMT_NONE;
         } else {
-            ret = av_get_pix_fmt(val);
-            if (ret == AV_PIX_FMT_NONE) {
-                char *tail;
-                ret = strtol(val, &tail, 0);
-                if (*tail || (unsigned)ret >= AV_PIX_FMT_NB) {
-                    av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as pixel format\n", val);
-                    return AVERROR(EINVAL);
-                }
-            }
+            if ((ret = av_parse_time(dst, val, 1)) < 0)
+                av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as duration\n", val);
+            return ret;
         }
-        *(enum AVPixelFormat *)dst = ret;
-        return 0;
-    case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
+        break;
+    case AV_OPT_TYPE_COLOR:      return set_string_color(obj, o, val, dst);
+    case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
         if (!val || !strcmp(val, "none")) {
-            ret = AV_SAMPLE_FMT_NONE;
+            *(int64_t *)dst = 0;
         } else {
-            ret = av_get_sample_fmt(val);
-            if (ret == AV_SAMPLE_FMT_NONE) {
-                char *tail;
-                ret = strtol(val, &tail, 0);
-                if (*tail || (unsigned)ret >= AV_SAMPLE_FMT_NB) {
-                    av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as sample format\n", val);
-                    return AVERROR(EINVAL);
-                }
+#if FF_API_GET_CHANNEL_LAYOUT_COMPAT
+            int64_t cl = ff_get_channel_layout(val, 0);
+#else
+            int64_t cl = av_get_channel_layout(val);
+#endif
+            if (!cl) {
+                av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse option value \"%s\" as channel layout\n", val);
+                ret = AVERROR(EINVAL);
             }
+            *(int64_t *)dst = cl;
+            return ret;
         }
-        *(enum AVSampleFormat *)dst = ret;
-        return 0;
+        break;
     }
 
     av_log(obj, AV_LOG_ERROR, "Invalid option type.\n");
@@ -318,9 +428,9 @@ int av_opt_set(void *obj, const char *name, const char *val, int search_flags)
 #define OPT_EVAL_NUMBER(name, opttype, vartype)\
     int av_opt_eval_ ## name(void *obj, const AVOption *o, const char *val, vartype *name ## _out)\
     {\
-        if (!o || o->type != opttype)\
+        if (!o || o->type != opttype || o->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)\
             return AVERROR(EINVAL);\
-        return set_string_number(obj, o, val, name ## _out);\
+        return set_string_number(obj, obj, o, val, name ## _out);\
     }
 
 OPT_EVAL_NUMBER(flags,  AV_OPT_TYPE_FLAGS,    int)
@@ -339,6 +449,9 @@ static int set_number(void *obj, const char *name, double num, int den, int64_t
     if (!o || !target_obj)
         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
 
+    if (o->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)
+        return AVERROR(EINVAL);
+
     dst = ((uint8_t*)target_obj) + o->offset;
     return write_number(obj, o, dst, num, den, intnum);
 }
@@ -395,11 +508,11 @@ int av_opt_set_bin(void *obj, const char *name, const uint8_t *val, int len, int
     if (!o || !target_obj)
         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
 
-    if (o->type != AV_OPT_TYPE_BINARY)
+    if (o->type != AV_OPT_TYPE_BINARY || o->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)
         return AVERROR(EINVAL);
 
-    ptr = av_malloc(len);
-    if (!ptr)
+    ptr = len ? av_malloc(len) : NULL;
+    if (len && !ptr)
         return AVERROR(ENOMEM);
 
     dst = (uint8_t **)(((uint8_t *)target_obj) + o->offset);
@@ -408,7 +521,8 @@ int av_opt_set_bin(void *obj, const char *name, const uint8_t *val, int len, int
     av_free(*dst);
     *dst = ptr;
     *lendst = len;
-    memcpy(ptr, val, len);
+    if (len)
+        memcpy(ptr, val, len);
 
     return 0;
 }
@@ -435,6 +549,23 @@ int av_opt_set_image_size(void *obj, const char *name, int w, int h, int search_
     return 0;
 }
 
+int av_opt_set_video_rate(void *obj, const char *name, AVRational val, int search_flags)
+{
+    void *target_obj;
+    const AVOption *o = av_opt_find2(obj, name, NULL, 0, search_flags, &target_obj);
+
+    if (!o || !target_obj)
+        return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
+    if (o->type != AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE) {
+        av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
+               "The value set by option '%s' is not a video rate.\n", o->name);
+        return AVERROR(EINVAL);
+    }
+    if (val.num <= 0 || val.den <= 0)
+        return AVERROR(EINVAL);
+    return set_number(obj, name, val.num, val.den, 1, search_flags);
+}
+
 static int set_format(void *obj, const char *name, int fmt, int search_flags,
                       enum AVOptionType type, const char *desc, int nb_fmts)
 {
@@ -452,15 +583,15 @@ static int set_format(void *obj, const char *name, int fmt, int search_flags,
         return AVERROR(EINVAL);
     }
 
-#if LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR < 53
+#if LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR < 54
     if (class->version && class->version < AV_VERSION_INT(52, 11, 100)) {
         min = -1;
         max = nb_fmts-1;
     } else
 #endif
     {
-        min = FFMIN(o->min, -1);
-        max = FFMAX(o->max, nb_fmts-1);
+        min = FFMAX(o->min, -1);
+        max = FFMIN(o->max, nb_fmts-1);
     }
     if (fmt < min || fmt > max) {
         av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
@@ -482,6 +613,22 @@ int av_opt_set_sample_fmt(void *obj, const char *name, enum AVSampleFormat fmt,
     return set_format(obj, name, fmt, search_flags, AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT, "sample", AV_SAMPLE_FMT_NB);
 }
 
+int av_opt_set_channel_layout(void *obj, const char *name, int64_t cl, int search_flags)
+{
+    void *target_obj;
+    const AVOption *o = av_opt_find2(obj, name, NULL, 0, search_flags, &target_obj);
+
+    if (!o || !target_obj)
+        return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
+    if (o->type != AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT) {
+        av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
+               "The value set by option '%s' is not a channel layout.\n", o->name);
+        return AVERROR(EINVAL);
+    }
+    *(int *)(((int64_t *)target_obj) + o->offset) = cl;
+    return 0;
+}
+
 #if FF_API_OLD_AVOPTIONS
 /**
  *
@@ -529,6 +676,7 @@ int av_opt_get(void *obj, const char *name, int search_flags, uint8_t **out_val)
     const AVOption *o = av_opt_find2(obj, name, NULL, 0, search_flags, &target_obj);
     uint8_t *bin, buf[128];
     int len, i, ret;
+    int64_t i64;
 
     if (!o || !target_obj || (o->offset<=0 && o->type != AV_OPT_TYPE_CONST))
         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
@@ -542,6 +690,7 @@ int av_opt_get(void *obj, const char *name, int search_flags, uint8_t **out_val)
     case AV_OPT_TYPE_INT64:     ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%"PRId64, *(int64_t*)dst);break;
     case AV_OPT_TYPE_FLOAT:     ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%f" ,     *(float  *)dst);break;
     case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:    ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%f" ,     *(double *)dst);break;
+    case AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE:
     case AV_OPT_TYPE_RATIONAL:  ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d/%d",   ((AVRational*)dst)->num, ((AVRational*)dst)->den);break;
     case AV_OPT_TYPE_CONST:     ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%f" ,     o->default_val.dbl);break;
     case AV_OPT_TYPE_STRING:
@@ -569,6 +718,19 @@ int av_opt_get(void *obj, const char *name, int search_flags, uint8_t **out_val)
     case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
         ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", (char *)av_x_if_null(av_get_sample_fmt_name(*(enum AVSampleFormat *)dst), "none"));
         break;
+    case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+        i64 = *(int64_t *)dst;
+        ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "%"PRIi64"d:%02d:%02d.%06d",
+                       i64 / 3600000000, (int)((i64 / 60000000) % 60),
+                       (int)((i64 / 1000000) % 60), (int)(i64 % 1000000));
+        break;
+    case AV_OPT_TYPE_COLOR:
+        ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "0x%02x%02x%02x%02x", ((int *)dst)[0], ((int *)dst)[1], ((int *)dst)[2], ((int *)dst)[3]);
+        break;
+    case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
+        i64 = *(int64_t *)dst;
+        ret = snprintf(buf, sizeof(buf), "0x%"PRIx64, i64);
+        break;
     default:
         return AVERROR(EINVAL);
     }
@@ -694,6 +856,22 @@ int av_opt_get_image_size(void *obj, const char *name, int search_flags, int *w_
     return 0;
 }
 
+int av_opt_get_video_rate(void *obj, const char *name, int search_flags, AVRational *out_val)
+{
+    int64_t intnum = 1;
+    double     num = 1;
+    int   ret, den = 1;
+
+    if ((ret = get_number(obj, name, NULL, &num, &den, &intnum, search_flags)) < 0)
+        return ret;
+
+    if (num == 1.0 && (int)intnum == intnum)
+        *out_val = (AVRational){intnum, den};
+    else
+        *out_val = av_d2q(num*intnum/den, 1<<24);
+    return 0;
+}
+
 static int get_format(void *obj, const char *name, int search_flags, int *out_fmt,
                       enum AVOptionType type, const char *desc)
 {
@@ -722,6 +900,23 @@ int av_opt_get_sample_fmt(void *obj, const char *name, int search_flags, enum AV
     return get_format(obj, name, search_flags, out_fmt, AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT, "sample");
 }
 
+int av_opt_get_channel_layout(void *obj, const char *name, int search_flags, int64_t *cl)
+{
+    void *dst, *target_obj;
+    const AVOption *o = av_opt_find2(obj, name, NULL, 0, search_flags, &target_obj);
+    if (!o || !target_obj)
+        return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
+    if (o->type != AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT) {
+        av_log(obj, AV_LOG_ERROR,
+               "The value for option '%s' is not a channel layout.\n", name);
+        return AVERROR(EINVAL);
+    }
+
+    dst = ((uint8_t*)target_obj) + o->offset;
+    *cl = *(int64_t *)dst;
+    return 0;
+}
+
 int av_opt_flag_is_set(void *obj, const char *field_name, const char *flag_name)
 {
     const AVOption *field = av_opt_find(obj, field_name, NULL, 0, 0);
@@ -741,6 +936,8 @@ static void log_value(void *av_log_obj, int level, double d)
         av_log(av_log_obj, level, "INT_MAX");
     } else if (d == INT_MIN) {
         av_log(av_log_obj, level, "INT_MIN");
+    } else if (d == UINT32_MAX) {
+        av_log(av_log_obj, level, "UINT32_MAX");
     } else if (d == (double)INT64_MAX) {
         av_log(av_log_obj, level, "I64_MAX");
     } else if (d == INT64_MIN) {
@@ -749,8 +946,20 @@ static void log_value(void *av_log_obj, int level, double d)
         av_log(av_log_obj, level, "FLT_MAX");
     } else if (d == FLT_MIN) {
         av_log(av_log_obj, level, "FLT_MIN");
+    } else if (d == -FLT_MAX) {
+        av_log(av_log_obj, level, "-FLT_MAX");
+    } else if (d == -FLT_MIN) {
+        av_log(av_log_obj, level, "-FLT_MIN");
+    } else if (d == DBL_MAX) {
+        av_log(av_log_obj, level, "DBL_MAX");
+    } else if (d == DBL_MIN) {
+        av_log(av_log_obj, level, "DBL_MIN");
+    } else if (d == -DBL_MAX) {
+        av_log(av_log_obj, level, "-DBL_MAX");
+    } else if (d == -DBL_MIN) {
+        av_log(av_log_obj, level, "-DBL_MIN");
     } else {
-        av_log(av_log_obj, level, "%7.2g", d);
+        av_log(av_log_obj, level, "%g", d);
     }
 }
 
@@ -776,9 +985,11 @@ static void opt_list(void *obj, void *av_log_obj, const char *unit,
         else if (unit && opt->type==AV_OPT_TYPE_CONST && strcmp(unit, opt->unit))
             continue;
         else if (unit && opt->type == AV_OPT_TYPE_CONST)
-            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "   %-15s ", opt->name);
+            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "     %-15s ", opt->name);
         else
-            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "-%-17s ", opt->name);
+            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "  %s%-17s ",
+                   (opt->flags & AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM) ? "" : "-",
+                   opt->name);
 
         switch (opt->type) {
             case AV_OPT_TYPE_FLAGS:
@@ -808,12 +1019,24 @@ static void opt_list(void *obj, void *av_log_obj, const char *unit,
             case AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE:
                 av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<image_size>");
                 break;
+            case AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<video_rate>");
+                break;
             case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
                 av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<pix_fmt>");
                 break;
             case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
                 av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<sample_fmt>");
                 break;
+            case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<duration>");
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_COLOR:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<color>");
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "<channel_layout>");
+                break;
             case AV_OPT_TYPE_CONST:
             default:
                 av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%-12s ", "");
@@ -825,28 +1048,75 @@ static void opt_list(void *obj, void *av_log_obj, const char *unit,
         av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM   ) ? 'V' : '.');
         av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM   ) ? 'A' : '.');
         av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_SUBTITLE_PARAM) ? 'S' : '.');
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_EXPORT)         ? 'X' : '.');
+        av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%c", (opt->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)       ? 'R' : '.');
+
+        if (opt->help)
+            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, " %s", opt->help);
 
-        if(av_opt_query_ranges(&r, obj, opt->name, AV_OPT_SEARCH_FAKE_OBJ) >= 0) {
+        if (av_opt_query_ranges(&r, obj, opt->name, AV_OPT_SEARCH_FAKE_OBJ) >= 0) {
             switch (opt->type) {
             case AV_OPT_TYPE_INT:
             case AV_OPT_TYPE_INT64:
             case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:
             case AV_OPT_TYPE_FLOAT:
             case AV_OPT_TYPE_RATIONAL:
-                for (i=0; i<r->nb_ranges; i++) {
-                    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "[");
+                for (i = 0; i < r->nb_ranges; i++) {
+                    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, " (from ");
                     log_value(av_log_obj, AV_LOG_INFO, r->range[i]->value_min);
-                    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, ", ");
+                    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, " to ");
                     log_value(av_log_obj, AV_LOG_INFO, r->range[i]->value_max);
-                    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "]");
+                    av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, ")");
                 }
                 break;
             }
             av_opt_freep_ranges(&r);
         }
 
-        if (opt->help)
-            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, " %s", opt->help);
+        if (opt->type != AV_OPT_TYPE_CONST  &&
+            opt->type != AV_OPT_TYPE_BINARY &&
+                !((opt->type == AV_OPT_TYPE_COLOR      ||
+                   opt->type == AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE ||
+                   opt->type == AV_OPT_TYPE_STRING     ||
+                   opt->type == AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE) &&
+                  !opt->default_val.str)) {
+            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, " (default ");
+            switch (opt->type) {
+            case AV_OPT_TYPE_FLAGS:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%"PRIX64, opt->default_val.i64);
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+            case AV_OPT_TYPE_INT:
+            case AV_OPT_TYPE_INT64:
+                log_value(av_log_obj, AV_LOG_INFO, opt->default_val.i64);
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:
+            case AV_OPT_TYPE_FLOAT:
+                log_value(av_log_obj, AV_LOG_INFO, opt->default_val.dbl);
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_RATIONAL: {
+                AVRational q = av_d2q(opt->default_val.dbl, INT_MAX);
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%d/%d", q.num, q.den); }
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%s", (char *)av_x_if_null(av_get_pix_fmt_name(opt->default_val.i64), "none"));
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "%s", (char *)av_x_if_null(av_get_sample_fmt_name(opt->default_val.i64), "none"));
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_COLOR:
+            case AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE:
+            case AV_OPT_TYPE_STRING:
+            case AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "\"%s\"", opt->default_val.str);
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
+                av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "0x%"PRIx64, opt->default_val.i64);
+                break;
+            }
+            av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, ")");
+        }
+
         av_log(av_log_obj, AV_LOG_INFO, "\n");
         if (opt->unit && opt->type != AV_OPT_TYPE_CONST) {
             opt_list(obj, av_log_obj, opt->unit, req_flags, rej_flags);
@@ -878,10 +1148,15 @@ void av_opt_set_defaults2(void *s, int mask, int flags)
     const AVClass *class = *(AVClass **)s;
     const AVOption *opt = NULL;
     while ((opt = av_opt_next(s, opt)) != NULL) {
+        void *dst = ((uint8_t*)s) + opt->offset;
 #if FF_API_OLD_AVOPTIONS
         if ((opt->flags & mask) != flags)
             continue;
 #endif
+
+        if (opt->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)
+            continue;
+
         switch (opt->type) {
             case AV_OPT_TYPE_CONST:
                 /* Nothing to be done here */
@@ -889,40 +1164,50 @@ void av_opt_set_defaults2(void *s, int mask, int flags)
             case AV_OPT_TYPE_FLAGS:
             case AV_OPT_TYPE_INT:
             case AV_OPT_TYPE_INT64:
-                av_opt_set_int(s, opt->name, opt->default_val.i64, 0);
+            case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+            case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
+                write_number(s, opt, dst, 1, 1, opt->default_val.i64);
             break;
             case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:
             case AV_OPT_TYPE_FLOAT: {
                 double val;
                 val = opt->default_val.dbl;
-                av_opt_set_double(s, opt->name, val, 0);
+                write_number(s, opt, dst, val, 1, 1);
             }
             break;
             case AV_OPT_TYPE_RATIONAL: {
                 AVRational val;
                 val = av_d2q(opt->default_val.dbl, INT_MAX);
-                av_opt_set_q(s, opt->name, val, 0);
+                write_number(s, opt, dst, 1, val.den, val.num);
             }
             break;
+            case AV_OPT_TYPE_COLOR:
+                set_string_color(s, opt, opt->default_val.str, dst);
+                break;
             case AV_OPT_TYPE_STRING:
+                set_string(s, opt, opt->default_val.str, dst);
+                break;
             case AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE:
-                av_opt_set(s, opt->name, opt->default_val.str, 0);
+                set_string_image_size(s, opt, opt->default_val.str, dst);
+                break;
+            case AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE:
+                set_string_video_rate(s, opt, opt->default_val.str, dst);
                 break;
             case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
-#if LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR < 53
+#if LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR < 54
                 if (class->version && class->version < AV_VERSION_INT(52, 10, 100))
                     av_opt_set(s, opt->name, opt->default_val.str, 0);
                 else
 #endif
-                    av_opt_set_pixel_fmt(s, opt->name, opt->default_val.i64, 0);
+                    write_number(s, opt, dst, 1, 1, opt->default_val.i64);
                 break;
             case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
-#if LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR < 53
+#if LIBAVUTIL_VERSION_MAJOR < 54
                 if (class->version && class->version < AV_VERSION_INT(52, 10, 100))
                     av_opt_set(s, opt->name, opt->default_val.str, 0);
                 else
 #endif
-                    av_opt_set_sample_fmt(s, opt->name, opt->default_val.i64, 0);
+                    write_number(s, opt, dst, 1, 1, opt->default_val.i64);
                 break;
             case AV_OPT_TYPE_BINARY:
                 /* Cannot set default for binary */
@@ -957,9 +1242,16 @@ static int parse_key_value_pair(void *ctx, const char **buf,
     char *val;
     int ret;
 
+    if (!key)
+        return AVERROR(ENOMEM);
+
     if (*key && strspn(*buf, key_val_sep)) {
         (*buf)++;
         val = av_get_token(buf, pairs_sep);
+        if (!val) {
+            av_freep(&key);
+            return AVERROR(ENOMEM);
+        }
     } else {
         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Missing key or no key/value separator found after key '%s'\n", key);
         av_free(key);
@@ -968,7 +1260,7 @@ static int parse_key_value_pair(void *ctx, const char **buf,
 
     av_log(ctx, AV_LOG_DEBUG, "Setting entry with key '%s' to value '%s'\n", key, val);
 
-    ret = av_opt_set(ctx, key, val, 0);
+    ret = av_opt_set(ctx, key, val, AV_OPT_SEARCH_CHILDREN);
     if (ret == AVERROR_OPTION_NOT_FOUND)
         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Key '%s' not found.\n", key);
 
@@ -1155,6 +1447,9 @@ const AVOption *av_opt_find2(void *obj, const char *name, const char *unit,
 
     c= *(AVClass**)obj;
 
+    if (!c)
+        return NULL;
+
     if (search_flags & AV_OPT_SEARCH_CHILDREN) {
         if (search_flags & AV_OPT_SEARCH_FAKE_OBJ) {
             const AVClass *child = NULL;
@@ -1208,29 +1503,34 @@ void *av_opt_ptr(const AVClass *class, void *obj, const char *name)
     return (uint8_t*)obj + opt->offset;
 }
 
-int av_opt_query_ranges(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const char *key, int flags) {
+int av_opt_query_ranges(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const char *key, int flags)
+{
     const AVClass *c = *(AVClass**)obj;
     int (*callback)(AVOptionRanges **, void *obj, const char *key, int flags) = NULL;
 
-    if(c->version > (52 << 16 | 11 << 8))
+    if (c->version > (52 << 16 | 11 << 8))
         callback = c->query_ranges;
 
-    if(!callback)
+    if (!callback)
         callback = av_opt_query_ranges_default;
 
     return callback(ranges_arg, obj, key, flags);
 }
 
-int av_opt_query_ranges_default(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const char *key, int flags) {
+int av_opt_query_ranges_default(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const char *key, int flags)
+{
     AVOptionRanges *ranges = av_mallocz(sizeof(*ranges));
     AVOptionRange **range_array = av_mallocz(sizeof(void*));
     AVOptionRange *range = av_mallocz(sizeof(*range));
     const AVOption *field = av_opt_find(obj, key, NULL, 0, flags);
+    int ret;
 
     *ranges_arg = NULL;
 
-    if(!ranges || !range || !range_array || !field)
+    if (!ranges || !range || !range_array || !field) {
+        ret = AVERROR(ENOMEM);
         goto fail;
+    }
 
     ranges->range = range_array;
     ranges->range[0] = range;
@@ -1239,13 +1539,16 @@ int av_opt_query_ranges_default(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const ch
     range->value_min = field->min;
     range->value_max = field->max;
 
-    switch(field->type){
+    switch (field->type) {
     case AV_OPT_TYPE_INT:
     case AV_OPT_TYPE_INT64:
     case AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT:
     case AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT:
     case AV_OPT_TYPE_FLOAT:
     case AV_OPT_TYPE_DOUBLE:
+    case AV_OPT_TYPE_DURATION:
+    case AV_OPT_TYPE_COLOR:
+    case AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT:
         break;
     case AV_OPT_TYPE_STRING:
         range->component_min = 0;
@@ -1263,7 +1566,14 @@ int av_opt_query_ranges_default(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const ch
         range->value_min = 0;
         range->value_max = INT_MAX/8;
         break;
+    case AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE:
+        range->component_min = 1;
+        range->component_max = INT_MAX;
+        range->value_min = 1;
+        range->value_max = INT_MAX;
+        break;
     default:
+        ret = AVERROR(ENOSYS);
         goto fail;
     }
 
@@ -1272,14 +1582,16 @@ int av_opt_query_ranges_default(AVOptionRanges **ranges_arg, void *obj, const ch
 fail:
     av_free(ranges);
     av_free(range);
-    return -1;
+    av_free(range_array);
+    return ret;
 }
 
-void av_opt_freep_ranges(AVOptionRanges **rangesp) {
+void av_opt_freep_ranges(AVOptionRanges **rangesp)
+{
     int i;
     AVOptionRanges *ranges = *rangesp;
 
-    for(i=0; i<ranges->nb_ranges; i++){
+    for (i = 0; i < ranges->nb_ranges; i++) {
         AVOptionRange *range = ranges->range[i];
         av_freep(&range->str);
         av_freep(&ranges->range[i]);
@@ -1298,9 +1610,13 @@ typedef struct TestContext
     char *string;
     int flags;
     AVRational rational;
+    AVRational video_rate;
     int w, h;
     enum AVPixelFormat pix_fmt;
     enum AVSampleFormat sample_fmt;
+    int64_t duration;
+    uint8_t color[4];
+    int64_t channel_layout;
 } TestContext;
 
 #define OFFSET(x) offsetof(TestContext, x)
@@ -1312,15 +1628,19 @@ typedef struct TestContext
 static const AVOption test_options[]= {
 {"num",      "set num",        OFFSET(num),      AV_OPT_TYPE_INT,      {.i64 = 0},       0,        100                 },
 {"toggle",   "set toggle",     OFFSET(toggle),   AV_OPT_TYPE_INT,      {.i64 = 0},       0,        1                   },
-{"rational", "set rational",   OFFSET(rational), AV_OPT_TYPE_RATIONAL, {.dbl = 0},  0,        10                  },
-{"string",   "set string",     OFFSET(string),   AV_OPT_TYPE_STRING,   {0},              CHAR_MIN, CHAR_MAX            },
+{"rational", "set rational",   OFFSET(rational), AV_OPT_TYPE_RATIONAL, {.dbl = 0},       0,        10                  },
+{"string",   "set string",     OFFSET(string),   AV_OPT_TYPE_STRING,   {.str = "default"}, CHAR_MIN, CHAR_MAX          },
 {"flags",    "set flags",      OFFSET(flags),    AV_OPT_TYPE_FLAGS,    {.i64 = 0},       0,        INT_MAX, 0, "flags" },
 {"cool",     "set cool flag ", 0,                AV_OPT_TYPE_CONST,    {.i64 = TEST_FLAG_COOL}, INT_MIN,  INT_MAX, 0, "flags" },
 {"lame",     "set lame flag ", 0,                AV_OPT_TYPE_CONST,    {.i64 = TEST_FLAG_LAME}, INT_MIN,  INT_MAX, 0, "flags" },
 {"mu",       "set mu flag ",   0,                AV_OPT_TYPE_CONST,    {.i64 = TEST_FLAG_MU},   INT_MIN,  INT_MAX, 0, "flags" },
 {"size",     "set size",       OFFSET(w),        AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE,{0},             0,        0                   },
-{"pix_fmt",  "set pixfmt",     OFFSET(pix_fmt),  AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT, {.i64 = AV_PIX_FMT_NONE}, -1, AV_PIX_FMT_NB-1},
-{"sample_fmt", "set samplefmt", OFFSET(sample_fmt), AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT, {.i64 = AV_SAMPLE_FMT_NONE}, -1, AV_SAMPLE_FMT_NB-1},
+{"pix_fmt",  "set pixfmt",     OFFSET(pix_fmt),  AV_OPT_TYPE_PIXEL_FMT, {.i64 = AV_PIX_FMT_NONE}, -1, INT_MAX},
+{"sample_fmt", "set samplefmt", OFFSET(sample_fmt), AV_OPT_TYPE_SAMPLE_FMT, {.i64 = AV_SAMPLE_FMT_NONE}, -1, INT_MAX},
+{"video_rate", "set videorate", OFFSET(video_rate), AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE,  {.str = "25"}, 0,     0                   },
+{"duration", "set duration",   OFFSET(duration), AV_OPT_TYPE_DURATION, {.i64 = 0}, 0, INT64_MAX},
+{"color", "set color",   OFFSET(color), AV_OPT_TYPE_COLOR, {.str = "pink"}, 0, 0},
+{"cl", "set channel layout", OFFSET(channel_layout), AV_OPT_TYPE_CHANNEL_LAYOUT, {.i64 = AV_CH_LAYOUT_HEXAGONAL}, 0, INT64_MAX},
 {NULL},
 };
 
@@ -1342,7 +1662,7 @@ int main(void)
     printf("\nTesting av_set_options_string()\n");
     {
         TestContext test_ctx = { 0 };
-        const char *options[] = {
+        static const char * const options[] = {
             "",
             ":",
             "=",
@@ -1371,11 +1691,23 @@ int main(void)
             "sample_fmt=s16",
             "sample_fmt=2",
             "sample_fmt=bogus",
+            "video_rate=pal",
+            "video_rate=25",
+            "video_rate=30000/1001",
+            "video_rate=30/1.001",
+            "video_rate=bogus",
+            "duration=bogus",
+            "duration=123.45",
+            "duration=1\\:23\\:45.67",
+            "color=blue",
+            "color=0x223300",
+            "color=0x42FF07AA",
+            "cl=stereo+downmix",
+            "cl=foo",
         };
 
         test_ctx.class = &test_class;
         av_opt_set_defaults(&test_ctx);
-        test_ctx.string = av_strdup("default");
 
         av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
 
@@ -1385,13 +1717,13 @@ int main(void)
                 av_log(&test_ctx, AV_LOG_ERROR, "Error setting options string: '%s'\n", options[i]);
             printf("\n");
         }
-        av_freep(&test_ctx.string);
+        av_opt_free(&test_ctx);
     }
 
     printf("\nTesting av_opt_set_from_string()\n");
     {
         TestContext test_ctx = { 0 };
-        const char *options[] = {
+        static const char * const options[] = {
             "",
             "5",
             "5:hello",
@@ -1402,11 +1734,10 @@ int main(void)
             " 5 : hello : size = pal ",
             "a_very_long_option_name_that_will_need_to_be_ellipsized_around_here=42"
         };
-        const char *shorthand[] = { "num", "string", NULL };
+        static const char * const shorthand[] = { "num", "string", NULL };
 
         test_ctx.class = &test_class;
         av_opt_set_defaults(&test_ctx);
-        test_ctx.string = av_strdup("default");
 
         av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
 
@@ -1416,7 +1747,7 @@ int main(void)
                 av_log(&test_ctx, AV_LOG_ERROR, "Error setting options string: '%s'\n", options[i]);
             printf("\n");
         }
-        av_freep(&test_ctx.string);
+        av_opt_free(&test_ctx);
     }
 
     return 0;